Nieuwsitem Mededeling van het bestuur m.b.t. nieuwe inschrijvingen bij KFC Herent

   Mededeling van het bestuur m.b.t. nieuwe inschrijvingen bij KFC Herent

24/08

  Door het groeiend succes van de jeugdopleiding van KFC Herent, hebben we voor het seizoen 2019-2020, bijna de limiet bereikt van het maximaal aantal leden dat in de huidige infrastructuur en met de huidige omkadering, op een aanvaardbaar niveau kan voetballen. 

  Het beperkt aantal vrije plaatsen dwingt ons bij de aansluitingen  selectiever te worden ten aanzien van spelers woonachtig buiten de gemeente Herent. Het aantal vrije plaatsen per leeftijdscategorie is beperkt. Vele categorieën zitten reeds (over)vol. 

  De club wil echter zijn missie en visie maximaal getrouw blijven. Daarin staat vermeld dat ‘elke jongere uit Herent steeds bij KFC Herent kan voetballen’.

  Volgende aanvullingen specifiëren dit uitgangspunt:

  1.       Leeftijd  U6 , U7, U8*

  • Voor deze jongste categorieën is elke speler woonachtig in Herent in principe altijd welkom!
  • Prioriteit bij de inschrijving wordt steeds gegeven aan spelers uit  groot-Herent en (gezien hun ondervertegenwoordiging) ook aan meisjes. 
  • Wanneer er een te beperkt aantal vrije plaatsen over blijft, komen de kandidaat-spelers niet woonachtig in Herent op een wachtlijst. In de loop van september worden hierrond de finale beslissingen genomen, rekening houdend met het reële aantal opgedaagde spelers. 

  *Op dit moment, 23/8/2019, zitten ook de u8-ploegjes reeds overvol;

  2.      Leeftijd U9 t.e.m. U19

  Momenteel (seizoen 2019-2020) zijn de meeste beschikbare plaatsen ingenomen.

  Mogelijke vrije plaatsen worden bij voorrang toegewezen aan:

  ·       Erg getalenteerde jongeren*

  ·       meisjes 

  ·       spelers woonachtig in eigen gemeente**.  

  *Tot de groep ‘erg getalenteerd jongeren’ behoren enkel diegenen die na een positieve scouting/test geschikt geacht worden op korte of langere termijn voor IP-voetbal (uitzondering u9: nog geen IP-voetbal)  en het potentieel hebben om op middellange termijn door te groeien naar het eerste elftal.  

  **Onze sociale missie indachtig laten we ook begeleide kansarme jongeren, die geruime tijd in Herent  verblijven, in de mate van het mogelijke niet in de kou staan.  

  Andere spelers van buiten de gemeente die nog wensen aan te sluiten komen sowieso op een wachtlijst en zullen pas bij de start van het seizoen weten of ze er nog bij kunnen.

   Het bestuur